Δ.Τ. Εκδήλωση ΣΕΒΕ-ΕΛΟΤ-ΣΜΗΒΕ

Θέμα:Συνδιοργάνωση εκδήλωσης στο πλαίσιο της Infacoma 2009.

Ο Σύλλογος Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων Βορείου Ελλάδος (ΣΜΗΒΕ) στα πλαίσια των επαγγελματικών και επιστημονικών δραστηριοτήτων των μελών του συμμετείχε ως συνδιοργανωτής σε ημερίδα στο πλαίσιο της Infacoma 2009. Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε από το Σύνδεσμο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ) σε συνεργασία με τον ΕΛΟΤ και το Σύλλογό μας το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2009 στο συνεδριακό κέντρο Ι. Βελλίδης και είχε θέμα:

«Ευρωπαϊκά Πρότυπα, Δόμηση – Κατασκευή και Εποπτεία της Αγοράς»

Στην ημερίδα, στην οποία ο Σύλλογος μας απηύθυνε χαιρετισμό, παρευρέθηκαν εκπρόσωποι της πολιτείας και φορέων, μέλη του Συλλόγου μας, συνάδελφοι, επιχειρηματίες και γενικώς ενδιαφερόμενοι. Μετά το πέρας των εισηγήσεων ακολούθησε πολύ ενδιαφέρουσα και εποικοδομητική συζήτηση μεταξύ των παρευρισκομένων και των εισηγητών πάνω σε θέματα εφαρμογής των προτύπων καθώς και περί της εύκολης πρόσβασης των Μηχανικών στους ευρωκώδικες. Γενικώς πραγματοποιήθηκε μια εκδήλωση που αποτελεί τμήμα από σειρά αντίστοιχων εκδηλώσεων του Συλλόγου μας.

Εκφράζουμε τις θέρμες μας ευχαριστίες στο ΣΕΒΕ και τον ΕΛΟΤ για την πρόταση συνεργασίας και για την άρτια διοργάνωση.

panel 1 nu 46D9C0C7