Δ.Τ. Ημερίδα "Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε κτήρια κατοικιών"

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την 12 Μαρτίου 2011 ενημερωτική ημερίδα που διοργάνωσε ο ΣΜΗΒΕ με θέμα «Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια κατοικιών», στο αμφιθέατρο του ΤΕΕ του Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας.

Αφορμή για τη διοργάνωση της παρούσας ημερίδας στάθηκε η μέχρι τώρα πορεία στο χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» του Υ.Π.Ε.Κ.Α., το οποίο αποσκοπεί στην υλοποίηση ενεργειακών παρεμβάσεων στα κτίρια του οικιακού τομέα.

Οι παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα αφορούν τόσο στο κέλυφος των κτιρίων όσο και στις Η/Μ εγκαταστάσεις τους.

Εκ μέρους του Υ.Π.Ε.Κ.Α. και συγκεκριμένα από τον κ. Δημήτρη Αθανασίου παρουσιάστηκαν τα βασικά σημεία του Προγράμματος. Ο κ. Αθανασίου επεσήμανε ότι το Υ.Π.Ε.Κ.Α. προωθεί και θα συνεχίσει να προωθεί Προγράμματα, όπως το «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον», με στόχο την προώθηση και εφαρμογή του ΚΕΝΑΚ. Συγκεκριμένα, τόνισε ότι στο μέλλον θα προκύψουν δυο επιπλέον Προγράμματα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον».

Πληροφορίες σχετικές με το πλήθος των υποβληθέντων αιτήσεων και την αξιολόγηση αυτών στα πλαίσια του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» στην Εθνική Τράπεζα, παρουσιάστηκαν από τον κ. Απόστολο Αιγυπτιάδη (Περιφερειακός Διευθυντής Κ. Μακεδονίας Β΄).

Η κ. Κλειώ Αξαρλή (Αρχιτέκτων, Αναπλ. Καθηγ. Τμήμα Πολιτικών Μηχαν. Α.Π.Θ.) ενημέρωσε τους παρευρισκόμενους για τις τεχνικές εφαρμογής της θερμομόνωσης, εξωτερικά ή εσωτερικά του κελύφους.  Επιπλέον παρουσιάστηκαν τα νέα δεδομένα σε ό,τι αφορά στους συντελεστές θερμοπερατότητας των δομικών υλικών, βάσει του ΚΕΝΑΚ, καθώς και οι συνέπειες στα πάχη της μόνωσης αυτών.

Σε ό,τι αφορά στις επεμβάσεις στις Η/Μ εγκαταστάσεις των κτιρίων ο κ. Άγις Παπαδόπουλος (Μηχανολόγος Μηχ, καθηγητής Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ.) επεσήμανε τα σημαντικά σημεία επεμβάσεων, μεταξύ των οποίων η παραγωγή Ζεστού Νερού Χρήσης από ηλιακά συστήματα, η εγκατάσταση αυτοματισμών ελέγχου σε δίκτυα θέρμανσης, η θερμομόνωση δικτύων θέρμανσης κ.α.

Από την εισήγηση αναδείχθηκε ότι για την ενεργειακή αναβάθμιση, αλλά και την αλλαγή ενεργειακής κλάσης των κτηρίων δεν αρκούν από μόνα τους μέτρα περιορισμού των θερμικών απωλειών, αλλά απαιτούνται και μέτρα παρεμβάσεων στις Η/Μ εγκαταστάσεις των κτιρίων.

Στις επιδοτούμενες επεμβάσεις του Προγράμματος περιλαμβάνεται και η αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης και παροχής ζεστού νερού με τη χρήση φυσικού αερίου.

Εκ μέρους της ΕΠΑ παρουσιάστηκαν από τον κ. Λεωνίδα Μπακούρα (Διευθυντής Εμπορικών Δραστηριοτήτων) τα πλεονεκτήματα από τη χρήση φυσικού αερίου, καθώς και οι σχετικές παρεμβάσεις και το επιλέξιμο κόστος αυτών σύμφωνα με το Πρόγραμμα.

Στη συνέχεια, παρουσιάστηκαν προϊόντα, που η ένταξή τους στα κτήρια προβλέπεται από το Πρόγραμμα και συμβάλλει στην ενεργειακή αναβάθμισή τους.

Ακολούθησε ενδιαφέρουσα συζήτηση μεταξύ των παρευρισκομένων και των εισηγητών, με αντικείμενο τις  απορίες που έχουν προκύψει και την κοινοποίηση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι ενδιαφερόμενοι πολίτες σχετικά με το Πρόγραμμα, αλλά και οι συνάδελφοι στα πλαίσια των ενεργειακών επιθεωρήσεων.

Ο Σύλλογος Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων Βορείου Ελλάδος δεσμεύεται ότι θα συνεχίσει να ενημερώνει τους συναδέλφους, διοργανώνοντας εκδηλώσεις σε επίκαιρα θέματα σχετικά με το επάγγελμα του Μηχανολόγου-Ηλεκτρολόγου.

Panel 1 nu 5FE962B1

Aithousa 1 nu A5FD5D22