Δ.Τ. Συνάντηση με Δ/νση Ανάπτυξης

Θέμα: Συνάντηση με τη Δ/νση Ανάπτυξης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης

Ο Σύλλογος Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων Βορείου Ελλάδος (ΣΜΗΒΕ) στα πλαίσια υλοποίησης του προγραμματισμού του για παρεμβάσεις σε χώρους που αφορούν την επαγγελματική – επιστημονική ενασχόληση των μελών του, πραγματοποίησε συνάντηση σχετική με τα θέματα της Δ/νσης Ανάπτυξης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης (ΝΑΘ). Στη συνάντηση παραβρέθηκαν εκ μέρους της Δ/νσης Ανάπτυξης η Αντινομάρχης κ. Τζάκη και εκ μέρους του Συλλόγου ο Πρόεδρος κ. Κολότσιος, η Ταμίας κα Ταυρίδου, και το μέλος της Επιτροπής Ελευθέρων Επαγγελματιών κ. Δημητρίου.

Σε συνέχεια της θεματολογίας της προηγούμενης συνάντησης, τα θέματα που τέθηκαν προς συζήτηση ήταν τα ακόλουθα:

  • Στελέχωση της Δ/νσης σε όλους τους τομείς της.
  • Διαχείριση προτεραιοτήτων (βάσει Πρωτοκόλλου) και χρόνοι διεκπεραίωσης υποθέσεων με ιδιαίτερη έμφαση στα απαλλακτικά.
  • Συνθήκες εξυπηρέτησης συναδέλφων.
  • Εργαζόμενοι στη Υπηρεσία με πρόγραμμα Stage.

Κατά τη συζήτηση κατατέθηκαν προτάσεις – επισημάνσεις από το Σύλλογο και δόθηκαν απαντήσεις από την Δ/νση. Οι διαπιστώσεις είναι οι εξής:

  • Η στελέχωση της Δ/νσης σ’ όλους τους τομείς (Διοικητικό, Επιστημονικό προσωπικό) και με τα δεδομένα αφενός μεν της πρόσληψης μέσω διαδικασίας ΑΣΕΠ πέντε (5) Μηχανικών και αφετέρου της μείωσης του αριθμού των διακινούμενων φακέλων, κρίνεται σήμερα σχετικά επαρκής.
  • Υπήρξε ξανά διαβεβαίωση ότι η διαχείριση του πρωτοκόλλου των υποθέσεων γίνεται κατά συγκεκριμένη προτεραιότητα με έμφαση σε επείγουσες περιπτώσεις (κλείσιμο επιχειρήσεων, χρηματοδοτήσεις).
  • Όσον αφορά στα απαλλακτικά ίδρυσης και λειτουργίας δόθηκε από το Σύλλογο ιδιαίτερη έμφαση και με συγκεκριμένες προτάσεις για τη μείωση των χρόνων, βάσει προγραμματισμού αυτοψιών, συνεργασίας των τμημάτων της Δ/νσης και διενέργεια αυτών κατά περιοχή και αρμόδιο υπάλληλο, καθώς και πρόταση για δειγματοληπτικών έλεγχο.
  • Η πολεοδομία της Δ/νσης Ανάπτυξης ΝΑΘ αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα στους χρόνους διεκπεραίωσης, που δεν αφορούν τον έλεγχο μελετών Η-Μ εγκαταστάσεων και η κ. Αντινομάρχης δεσμεύτηκε ότι θα συνεχίσει τις ενέργειες της προς την κατεύθυνση βελτίωσης αυτών.
  • Για το θέμα της επικείμενης, όπως έχει ανακοινωθεί, διακοπής των συμβάσεων εργαζομένων με προγράμματα Stage, εκφράστηκε η πλήρης αντίθεση του Συλλόγου, με τη βεβαιότητα ότι κάτι τέτοιο θα δημιουργήσει πολύ μεγάλο πρόβλημα στη λειτουργία της Υπηρεσίας, καθόσον οι εργαζόμενοι αυτοί δεν λειτουργούν ως εκπαιδευόμενοι αλλά καλύπτουν ουσιαστικές ανάγκες στις θέσεις που είναι τοποθετημένοι.

Ο ΣΜΗΒΕ συνεχίζοντας ουσιαστικά τις παρεμβάσεις του δεσμεύεται να παρακολουθεί στενά τα ζητήματα της Δ/νσης σε συνεννόηση με την κ. Αντινομάρχη και να προωθεί τα ζητήματα που αφορούν την καλή λειτουργία.

Επίσης, στα πλαίσια της τεκμηρίωσης και διευκρίνησης των προβλημάτων καλεί ξανά τα μέλη του να αποστείλουν άμεσα, ηλεκτρονικά ή μη στο Σύλλογο παρατηρήσεις και περιπτώσεις που τους αφορούν, σχετικές με την εν λόγω Δ/νση, προκειμένου, αφού αξιολογηθούν, να προωθηθούν (με διαφύλαξη προσωπικών δεδομένων) προς όλα τα κλιμάκια της πολιτικής και διοικητικής ηγεσίας της Δ/νσης Ανάπτυξης.