Δ.Τ. Συνάντηση με Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας κο Γεώργιο Στεργίου

Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου συνάντηση των εκπροσώπων του Συλλόγου μας με το Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας κο Γεώργιο Στεργίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας με θέμα τα επαγγελματικά δικαιώματα των Μηχανικών.

Συνάντηση με Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας κο Γεώργιο Στεργίου