Δ.Τ. Συνάντηση με Πυροσβεστική

Θέμα: Συνάντηση με την Πυροσβεστική Θεσσαλονίκης

Ο Σύλλογος Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων Βορείου Ελλάδος στο πλαίσιο του προγραμματισμού του Διοικητικού του Συμβουλίου, σχετικά με συναντήσεις σε υπηρεσίες, που αφορούν το επαγγελματικό ενδιαφέρον των μελών του, πραγματοποίησε επίσκεψη στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης στις 11 Νοεμβρίου 2009. Στη συνάντηση παραβρέθηκαν εκ μέρους της Πυροσβεστικής ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας κ. Κεσαπίδης, ο Διοικητής Νομού Θεσσαλονίκης κ. Μπάκας και ο Αξιωματικός της Π.Υ. κ. Σιμογιάννης. Εκ μέρους του Συλλόγου παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος κ. Κολότσιος, το μέλος ΔΣ κ. Σίσκος και εκ μέρους της Επιτροπής Ελευθέρων Επαγγελματιών ο κ. Δημητρίου. Οι εκπρόσωποι του Συλλόγου μας κατέθεσαν τις πάγιες θέσεις του ΣΜΗΒΕ επί συγκεκριμένων θεμάτων που αφορούν τον κλάδο και έθεσαν θέματα, που αφορούν την προληπτική πυροπροστασία ζητώντας ενημέρωση επί αυτών:

 

  • Λειτουργία γραφείου Π.Υ. Σίνδου.
  • Υπεύθυνες δηλώσεις Μηχανικών (ΠΔ 13).
  • Επάρκεια προσωπικού ελέγχου μελετών και διενέργειας αυτοψιών.
  • Οργανική δύναμη τμήματος και στελέχωση αυτού με αρμόδιους τεχνικούς επιστήμονες Μηχανολόγους – Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς.
  • Εφαρμογή και τήρηση ισχύουσας νομοθεσίας δικαιωμάτων.
  • Νέα υλικά κατάσβεσης σε συστήματα τοπικής εφαρμογής – Νομοθεσία.

Οι εκπρόσωποι της Πυροσβεστικής δεν παρουσίασαν νεότερο επί του θέματος λειτουργίας του γραφείου της Σίνδου, για τη λειτουργία του οποίου ο ΣΜΗΒΕ έχει εκφράσει την πλήρη αντίθεσή του εξ αρχής. Κοινή διαπίστωση ήταν ότι η οργανική δύναμη που διαθέτει σήμερα το Τμήμα σε σχέση με τον όγκο εργασίας είναι κατά μέσο όρο επαρκής. Δόθηκε όμως έμφαση σε περιπτώσεις που δημιουργούνται προβλήματα καθυστερήσεων εξαιτίας επιμονής των ελεγκτών σε μη σημαντικά θέματα και συζητήθηκε η περίπτωση μείωσης των διαδικασιών, με στόχο την ελαχιστοποίηση των χρόνων. Τονίστηκε, επίσης, η άποψη του Συλλόγου για εφαρμογή της νομοθεσίας, χωρίς υπερβάσεις στα προβλεπόμενα για υποβολή δικαιολογητικά.

Όσον αφορά στα συστήματα τοπικής εφαρμογής, έγινε εκτεταμένη συζήτηση για τις περιπτώσεις υποχρέωσης εγκατάστασής τους, καθώς επίσης για αλλαγές στο υλικό κατάσβεσης (αντί ξηράς σκόνης), που εδώ και λίγο καιρό εφαρμόζεται.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε πνεύμα εποικοδομητικής συνεργασίας και δηλώθηκε από όλους ότι οι προσπάθειες είναι κοινές στην κατεύθυνση της καλύτερης δυνατής εξυπηρέτησης των πολιτών.

Τέλος, συμφωνήθηκε να υπάρχουν τακτικές συναντήσεις για την από κοινού επεξεργασία των θεμάτων.