Δ.Τ. Συνάντηση με τη Διεύθυνση Ανάπτυξης

Θέμα: Συνάντηση με τη Δ/νση Ανάπτυξης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης

Ο Σύλλογος Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων Βορείου Ελλάδος (ΣΜΗΒΕ) υλοποιώντας τον προγραμματισμό του σε ένα ευρύ πλαίσιο παρεμβάσεων σε χώρους που αφορούν την επαγγελματική – επιστημονική ενασχόληση των μελών του, πραγματοποίησε συνάντηση σχετική με τα θέματα της Δ/νσης Ανάπτυξης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης (ΝΑΘ). Στη συνάντηση παρευρέθηκαν η Αντινομάρχης κ. Τζάκη, ο Δ/ντής κ. Σκούρας και εκ μέρους του Συλλόγου ο Πρόεδρος κ. Χομσίογλου, ο Αντιπρόεδρος κ. Κολότσιος, το μέλος του ΔΣ κ. Πορτοκαλίδης και το μέλος της Επιτροπής Ελευθέρων Επαγγελματιών κ. Αργυρόπουλος.

Τα θέματα που τέθηκαν προς συζήτηση από τους εκπροσώπους του Συλλόγου είναι τα ακόλουθα:

  • Στελέχωση της Δ/νσης σε όλους τους τομείς της.
  • Διαχείριση προτεραιοτήτων (βάσει Πρωτοκόλλου) και χρόνοι διεκπεραίωσης υποθέσεων.
  • Συνεργασία με άλλες υπηρεσίες.
  • Συνθήκες εξυπηρέτησης Μ-Η/Μ και κατ’ επέκταση ενδιαφερομένων πολιτών

Κατά τη μεγάλης διάρκειας συζήτηση κατατέθηκαν χρήσιμες προτάσεις – επισημάνσεις από το Σύλλογο και δόθηκαν απαντήσεις από την Δ/νση. Γενικά διαπιστώθηκαν τα εξής:

  • Η στελέχωση της Δ/νσης σ’ όλους τους τομείς (Διοικητικό, Επιστημονικό προσωπικό) κρίνεται ανεπαρκής και χρειάζεται άμεση ενίσχυση.
  • Υπήρξε διαβεβαίωση ότι η διαχείριση του πρωτοκόλλου των υποθέσεων γίνεται κατά συγκεκριμένη προτεραιότητα και εξετάζοντας συγκεκριμένες περιπτώσεις (κλείσιμο επιχειρήσεων, χρηματοδοτήσεις).
  • Υπήρξε διαβεβαίωση ότι ο χρόνος διεκπεραίωσης εξαρτάται από τις προτεραιότητες, την πληρότητα των δικαιολογητικών και την υποστελέχωση της Δ/νσης.
  •  Η εξυπηρέτηση των Μ-Η και των ενδιαφερόμενων επαγγελματιών μπορεί να βελτιωθεί με δυνατότητα πλήρους εξυπηρέτησης καθ’ όλη τη διάρκεια του ωραρίου και φυσικά με δυνατότητα ηλεκτρονικής επικοινωνίας.
  •  Η πολεοδομία της Δ/νσης Ανάπτυξης ΝΑΘ αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα στελέχωσης, χρόνων διεκπεραίωσης, ερμηνειών διατάξεων και δεν βρίσκεται σε αντίστοιχη ευθυγράμμιση με τις υπόλοιπες Πολεοδομίες του Νομού.

Ο ΣΜΗΒΕ συνεχίζοντας ουσιαστικά τις παρεμβάσεις του δεσμεύεται να παρακολουθεί στενά τα ζητήματα της Δ/νσης σε συνεννόηση με την κ. Αντινομάρχη και να προωθεί κωδικοποιημένα τα ζητήματα που αφορούν την καλή λειτουργία.

Επίσης, στα πλαίσια της τεκμηρίωσης και διευκρίνησης των προβλημάτων καλεί τα μέλη του να αποστείλουν άμεσα, ηλεκτρονικά ή μη στο Σύλλογο παρατηρήσεις και περιπτώσεις που τους αφορούν σχετικές με την εν λόγω Δ/νση προκειμένου, αφού αξιολογηθούν, να προωθηθούν (με διαφύλαξη προσωπικών δεδομένων) προς όλα τα κλιμάκια της πολιτικής και διοικητικής ηγεσίας της Δ/νσης Ανάπτυξης.

Τέλος, μελετά σοβαρά τη διεξαγωγή ανοιχτής συζήτησης σχετικής με κάθε φάση των διαδικασιών και με την συμμετοχή εμπλεκόμενων φορέων, που αφορούν αδειοδοτήσεις μέσω της Δ/νσης Ανάπτυξης.