Εκδήλωση "Νέα Υ.Δ.Ε."

---thumb 1 nu 314B910AΗμερίδα σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο για την νέα Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη και των έλεγχο των ηλεκτρο-μηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων, με την συμμετοχή της ΕΛΕΜΚΟ και της ΔΕΗ.

Τρίτη 08 Νοεμβρίου 2011

 

Εισηγήσεις:

Εισήγηση ΔΕΗ Α.Ε.

Εισήγηση ΣΜΗΒΕ

Εισήγηση ΕΛΕΜΚΟ

 

- Page 1 1 nu FA38E8E8

- Page 2 1 nu C8BD5E98