Εκδήλωση στην Αλεξανδρούπολη. "Νέα Υ.Δ.Ε."

-alex-thumb 1 nu F0520A32

 Νέα Υ.Δ.Ε. ΄Ελεγχος ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων. Εκδήλωση στην Αλεξανδρούπολη.

Δευτέρα 26 Μαρτίου 2012

 

-alex-normal 1 nu 6FF6B190