Εκδήλωση στην Κοζάνη. "Νέα Υ.Δ.Ε."

--- thumb 1 nu 1A0353E8Νέα Υ.Δ.Ε. και έλεγχος ηλεκτρο-μηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων. Εκδήλωση στην Κοζάνη.

Δευτέρα 29 Οκτωβρίου 2012

 

--- normal 1 nu 725C710B