Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας

Afisa-energeia-thumb 1 nu 2CE760D0Ημερίδα σχετικά με την εξοικονόμηση ενέργειας σε κτήρια κατοικιών. Με την συμμετοχή του ΥΠΕΚΑ και άλλων φορέων.

Σάββατο 12 Μαρτίου 2011

 Εισηγήσεις Ημερίδας:

ΥΠΕΚΑ: 1 2 3 4 5

Εθική Τράπεζα

Κλειώ Αξαρλή

Τμ. Μηχ/γων Μηχανικών ΑΠΘ

ΕΠΑ Θεσσαλονίκης

 

- Page 1-normal 1 nu 460A1C54

- Page 2-normal 1 nu 7554099A