Επιστολή προς Πυροσβεστική Υπηρεσία

Επιστολή του Σ.Μ.Η.Β.Ε. στην Πυροσβεστική Υπηρεσία σχετικα με την Πυροσβεστική Διάταξη 13/2013.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΜΗΒΕ ΓΙΑ Π.Δ. 13 ΠΡΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ