Υπόμνημα Προέδρων Η-Μ Μηχανικών ΑΠΘ

Υπόμνημα Προέδρων Τμημάτων Η-Μ Μηχανικών ΑΠΘ για τα επαγγελματικά δικαιώματα.