Υπόμνημα ΠΣΔΜ-Η & ΣΜΗΒΕ για τα επαγγελματικά δικαιώματα

Οι σύλλογοι ΠΣΔΜ-Η & ΣΜΗΒΕ έδωσαν στην δημοσιότητα το παρακάτω κείμενο-υπόμνημα που αναφέρεται στα επαγγελματικά δικαιώματα των Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων Μηχανικών.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΣΔΜ-Η & ΣΜΗΒΕ